Kontakt

Send us your inquiry or questions you have regarding our sales program. We will contact you as soon as possible.


e-mail: wojciech.zmija@meganseating.com tel: +48 606 971 571
 

Koszykówka

Wyposażenie do koszykówki jest projektowane i produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i normami:

  • SIST EN 1270, która określa wymagania funkcjonalne oraz bezpieczeństwa dla osprzętu do koszykówki;
  • ISO 3834, która zapewnia kontrolę produkcji konstrukcji koszy do koszykówki oraz zgodność z procedurą;
  • DIN 7892, która określa zastosowanie dodatkowych mechanicznych lub elektrycznych hamulców bezpieczeństwa, lub też połączenia tych dwóch typów hamulców;
  • przepisami FIBA.