Kontakt

Send us your inquiry or questions you have regarding our sales program. We will contact you as soon as possible.


e-mail: wojciech.zmija@meganseating.com tel: +48 606 971 571
 

Piłka ręczna

Osprzęt do piłki ręcznej może być w danym obiekcie instalowany lub być w wersji przenośnej.

Jest on przeznaczony do użycia podczas lekcji wychowania fizycznego (WF), dla celów rekreacyjnych jak i podczas zawodów organizowanych na najwyższym poziomie.

Wyposażenie do piłki ręcznej jest produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i normami:

  • SIST EN 749, która określa wymagania i metody badania bezpieczeństwa dla bramek do piłki ręcznej;
  • przepisami IHF.